Vă rugăm să citiți cu atenție diferitele condiții de utilizare ale acestui site înainte de a naviga pe paginile sale.

Prin conectarea la acest site, acceptați fără rezerve acești termeni și condiții.

De asemenea, în conformitate cu prevederile articolelor 6-III și 19 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru Încrederea în economia digitală, cunoscută sub numele de LCEN, sunt la cunoștința utilizatorilor și vizitatorilor site-ului: www.rabbra.fr următoarele informații:

Informații juridice:


Informații despre editorul site-ului: R abbra ™

E-mail: contact@rabbra.frSite web: https://www.rabbra.fr/

Condiții de utilizare:


Acest site (www. rabbra.fr) este disponibil în diferite limbi web (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etc ...) pentru un confort mai bun al utilizatorului și o grafică mai plăcută, vă recomandăm să utilizați browsere moderne precum Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etc ...

LIGHA folosește toate mijloacele de care dispune pentru a asigura informații fiabile și actualizarea fiabilă a site-urilor sale web. Cu toate acestea, pot apărea erori sau omisiuni. Prin urmare, utilizatorul de internet trebuie să asigure acuratețea informațiilor din și să raporteze orice modificare a site-ului pe care o consideră utilă. nu este în niciun fel responsabil pentru utilizarea acestor informații și pentru orice daune directe sau indirecte care ar putea rezulta din acestea.


Cookies : Site-ul www. rabbra.fr vă poate cere să acceptați cookie-uri în scopuri statistice și de afișare. Un cookie este informația plasată pe hard diskul dvs. de către serverul site-ului pe care îl vizitați. Conține mai multe date care sunt stocate pe computerul dvs. într-un fișier text simplu pe care un server îl accesează pentru a citi și a salva informații. Anumite părți ale acestui site nu pot fi funcționale fără acceptarea cookie-urilor.


Linkuri hipertext : Site-urile web pot oferi linkuri către alte site-uri web sau alte resurse disponibile pe Internet. LIGHA nu are mijloace de control al site-urilor în legătură cu site-urile sale web. nu răspunde pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri și surse externe și nici nu o garantează. Nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune, de orice natură, rezultate din conținutul acestor site-uri sau surse externe și, în special, din informațiile, produsele sau serviciile pe care le oferă, sau din orice utilizare care ar putea fi făcută acestor elemente. Riscurile asociate acestei utilizări sunt responsabilitatea exclusivă a utilizatorului de internet, care trebuie să respecte condițiile de utilizare.

Utilizatorii, abonații și vizitatorii site-urilor web nu pot configura un hyperlink în direcția acestui site fără autorizarea prealabilă expresă a LIGHA.

În cazul în care un utilizator sau vizitator dorește să creeze un hyperlink în direcția unuia dintre site-urile web LIGHA, depinde de el să trimită un e-mail accesibil pe site pentru a-și formula cererea pentru stabilirea unui hyperlink. LIGHA își rezervă dreptul de a accepta sau refuza un hyperlink fără a justifica decizia sa.

Servicii furnizate:


Toate activitățile companiei, precum și informațiile sale sunt prezentate pe site-ul nostru www.rabbra.fr

LIGHA se străduiește să furnizeze site-ului www.rabbra.fr informații cât mai exacte posibil. Informațiile de pe site-ul www.rabbra.fr nu sunt exhaustive, iar fotografiile nu sunt contractuale. Acestea sunt date sub rezerva modificărilor făcute de când au fost puse online. În plus, toate informațiile indicate pe site-ul www.rabbra.fr sunt furnizate cu titlu indicativ și este posibil să se modifice sau să evolueze fără notificare prealabilă.

Limitarea contractuală a datelor:

Informațiile de pe acest site sunt cât mai exacte posibil și site-ul actualizat în diferite perioade ale anului, dar poate conține inexactități sau omisiuni. Dacă observați o lacună, o eroare sau ceea ce pare a fi o defecțiune, vă rugăm să o raportați prin e-mail la contact@rabbra.fr, descriind problema cât mai precis posibil (pagina cu problema, tipul computerului și browserul utilizat, ...).

Tot conținutul descărcat se face pe propriul risc și sub responsabilitatea sa exclusivă. În consecință, nu poate fi tras la răspundere pentru orice deteriorare a computerului utilizatorului sau orice pierdere de date rezultată din descărcare. În plus, utilizatorul site-ului se angajează să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser de ultimă generație actualizat.

Setul de legături hipertext accesul în cadrul acestui site web la alte resurse prezente pe rețeaua de internet nu poate angaja responsabilitatea LIGHA.

Proprietate intelectuală:


Tot conținutul acestui site www.rabbra.fr, inclusiv, fără limitare, grafică, imagini, texte, videoclipuri, animații, sunete, logo-uri, gif-uri și icoane, precum și formatarea acestora sunt proprietatea exclusivă a compania, cu excepția mărcilor comerciale, logo-urilor sau conținutului aparținând altor companii partenere sau autori.

Orice reproducere, distribuție, modificare, adaptare, retransmisie sau publicare, chiar parțială, a acestor diferite elementele sunt strict interzise fără consimțământul expres și scris al LIGHA. Această reprezentare sau reproducere, prin orice mijloace, constituie o încălcare pedepsită de articolele L.335-2 și următoarele din Codul proprietății intelectuale. Nerespectarea acestei interdicții constituie o încălcare care poate implica răspunderea civilă și penală a contravenientului. În plus, proprietarii conținutului copiat pot lua măsuri legale împotriva dvs.

Declarație către CNIL:


În conformitate cu Legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 (modificată prin Legea 2004-801 din 6 august 2004 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal) referitoare la calcul, fișiere și libertăți, acest site a fost declarat 1656629 Comisiei Naționale pentru Informatică și Libertăți (www.cnil.fr).

Litigii:


Prezentele condiții ale site-ului www.rabbra.fr sunt guvernate de legislația franceză și orice litigiu sau litigiu care poate apărea din interpretarea sau executarea acestora va fi competența exclusivă a instanțelor judecătorești. biroul companiei depinde. Limba de referință pentru soluționarea oricăror dispute este franceza.

Date personale:


În general, nu vi se cere să ne furnizați datele dvs. personale atunci când vizitați site-ul nostru www.rabbra.fr.

Cu toate acestea, acest principiu are anumite excepții.Într-adevăr, pentru anumite servicii oferite de site-ul nostru, este posibil să vi se solicite să ne furnizați anumite date, cum ar fi: numele dvs., funcția dvs., numele companiei dvs., adresa dvs. de e-mail și numărul dvs. de telefon. Acesta este cazul când completați formularul care vi se oferă online, în secțiunea „Contactați-ne”.

În toate cazurile, puteți refuza furnizarea datelor dvs. personale. În acest caz, nu veți putea utiliza serviciile site-ului, în special cele de a solicita informații despre compania noastră sau de a primi buletine informative.

În cele din urmă, putem colecta automat anumite informații despre dvs. atunci când navigați pur și simplu pe site-ul nostru, în special: informații despre utilizarea site-ului nostru, cum ar fi zonele pe care le vizitați și serviciile pe care le accesați, adresa dvs. IP, tipul browserului dvs., orele de acces.

Astfel de informații sunt utilizate exclusiv în scopuri statistice interne, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite. Bazele de date sunt protejate de dispozițiile legii din 1 iulie 1998 de transpunere a Directivei 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

.